Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Osnovni podatki o katalogu

//Osnovni podatki o katalogu
Osnovni podatki o katalogu2019-01-23T19:59:25+00:00

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6
1210 Ljubljana Šentvid
Odgovorna oseba organa Mateja Štih,
ravnateljica
Datum objave
Datum zadnje spremembe 30. 9. 2011
Spletni naslov  http://www.vrtecsentvid.si/si/katalog_ijz/
Druge oblike Tiskana oblika