Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Izpis otroka iz vrtca je potrebno pisno najaviti najkasneje 15 dni pred izpisom na obrazcu izpisnica.

Prosimo vas, da izpis napoveste v naprej, da lahko pravočasno uredimo vpise novih otrok.

Pri prepisu otroka v drug vrtec, je potrebno izpis urediti pred podpisom pogodbe v novem vrtcu.

 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA