Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Svetovanje

Svetovanje2019-04-12T13:27:44+00:00

Svetovalni delavki vrtca:

Mija Koderman, univ. dipl. pedagoginja in prof. geog.

 • Telefon: 01/513 03 54
 • E-pošta: svetovalna.delavka@vrtecsentvid.si
 • Pisarna: uprava vrtca, Ulici pregnancev 6, Ljubljana Šentvid (po zunanjih stopnicah navzdol s parkirišča ob železniški progi).

Nataša Štrukelj, univ. dipl. pedagoginja in vzgojiteljica predšolskih otrok

 • Telefon: 01/513 03 80
 • E-pošta: natasa.strukelj@guest.arnes.si
 • Pisarna: Enota Mravljinček, Martinova pot 14, Ljubljana Brod (vhod z glavnega parkirišča preko dvorišča).

*********
Starši se za svetovanje ali posvetovanje lahko dogovorite po telefonu ali preko e-pošte.
Skupni sestanek s svetovalno delavko lahko na pobudo staršev dogovori tudi vzgojiteljica oddelka.

********
Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu in vrtec kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega cilja, ki je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripradnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalni delavki sodelujeta z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, z vodstvom vrtca in s starši pri ustvarjanju čim boljših pogojev za dobro počutje in optimalen razvoj otrok. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in je usmerjeno predvsem v razvojno svetovanje in preventivo. Svetovalna delavka si prizadeva, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali.

Sodelovanje s starši je ključnega pomena. Prizadevamo si, da bi staršem nudili oporo, dodatno spodbudo in strokovno pomoč pri težavah, s katerimi se srečujejo.

Najpogostejše teme, o katerih se lahko starši posvetujete s svetovalno delavko:

 • vključitev in uvajanje otroka v vrtec,
 • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
 • razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih in čustvenih težavah ter stiskah (težave pri hranjenju, spanju, strahovi, neprimerno vedenje, nemirnost …),
 • razumevanju otrokovega odzivanja in pomoč otroku ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev, smrt, razveze, odvisnost, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši),
 • težave otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini,
 • možna pomoč otrokom s posebnimi potrebami,
 • spodbujanje nadarjenega otroka,
 • prehod otroka iz vrtca v šolo.

Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka. Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih razgovorov in svetovanja. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.