Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

Utrinki

OBVESTILA

 • 18. maj 2017

  Počitniška rezervacija

  Starši otrok iz MOL lahko uveljavijo počitniško rezervacijo v obdobju od junija do septembra za neprekinjeno odsotnost najmanj 1 in največ dva meseca.

 • 18. maj 2017

  Obvestilo o izpisu otrok, ki jeseni odhajajo v šolo

  Izpis iz vrtca je potrebno javiti na CSD na posebnem obrazcu, ker gre za spremembo pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Posebno morate biti pozorni tisti starši, ki imate v vrtcu vključena dva ali več otrok in starejši s septembrom odhaja v osnovno šolo.

 • Vsa obvestila vrtca