Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si
Loading...
Domov2019-05-17T15:27:24+00:00

Obvestila vrtca

Sprememba odpiralnega časa v Enoti Mišmaš v š. l. 2019/20

Obveščamo vas, da bo odpiralni čas Enote Mišmaš v prihodnjem šolskem letu 2019/20 spremenjen.

Enota Mišmaš bo odprta od 6.30 do 16.30.

Organizacijo dela v enoti spreminjamo zaradi zmanjšane prisotnosti otrok v popoldanskem času po 16. uri ter zaradi nujnih potreb po kadrovski pokritosti in zagotavljanju sočasnosti dveh strokovnih delavk v oddelku v dopoldanskem času. Takrat je prisotnih največje številko otrok. Vse tri skupine v Enoti Mišmaš so zaradi pomanjkanja mest povsem napolnjene do povečanega fleksibilnega normativa (12+2 oz. 17+2 na oddelek).

Daljši odpiralni čas imajo večje enote: Enota Sapramiška v Šentvidu (5.30/5.45–17.00), Enota Mravljinček na Brodu (6.00–17.00).

Staršem otrok iz Enote Mišmaš, ki bodo potrebovali varstvo otroka do 17. ure, lahko na podlagi pisne prošnje omogočimo prestop v eno od večjih enot. Pisno prošnjo pošljite na upravo vrtca Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid ali na e-naslov svetovalna.delavka@vrtecsentvid.si

Naprošamo vas za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

2. 7. 2019|

Obvestilo o združevanju oddelkov v poletnem času

Spoštovani starši!
V času poletnih počitnic bomo med 1. 7. in predvidoma do 23. 8. 2019 zaradi zmanjšanega števila otrok, koriščenja dopustov zaposlenih in racionalizacije dela, posamezne enote zaprli.

Enota Mišmaš bo zaprta od predvidoma 15. 7. do 23. 8. 2019, dislociran oddelek Zvezde je zaprt od 1. 7. do 30. 8. 2019,  Enota Vid je zaprta od 1. 7. do predvidoma 23. 8. 2019.
Vse poletje bo odprta Enota Sapramiška.

V Enoti Mravljinček bosta od 15. 7. do predvidoma 23. 8. 2019 zaprta 3. in 4. trakt.

O prisotnih strokovnih delavcih in poletni organizaciji dela vas bomo sproti obveščali na oglasnih mestih pred oddelki oz v traktih.

Za razumevanje in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.
Želimo vam lepe in dolge počitniške dni!

Kolektiv Vrtca Šentvid

Organizacija dela v Enoti Sapramiška
Enota bo odprta od 5.30 do 17.00, jutranje (5.30–7.30) in popoldansko (15.30/16.00–17.00) združevanje bo v 3. atriju, v oddelku Miške in po potrebi (od 16.00 – 16.30) v oddelku Veverice.

Predvideno združevanje oddelkov v Enoti Sapramiška:

V 1. atriju bodo od predvidoma 15. 7. – 23.8.2019 združeni otroci iz Enote Mišmaš.

 • V oddelku Žogice bodo otroci oddelka Vrabčki
 • V telovadni igralnici bodo združeni otroci oddelkov Čebelice in Ježki
 • (oddelek Žogice bo od 1.7. – 23.8.2019 združen z oddelkom Pikapolonice, 4. atrij)
 • Atrij je odprt od 7.00–16.00

V 2. atriju:

 • v oddelku Srnice bodo od 1. 7. – 23. 8. otroci oddelka Palčki in Mravljice Enote VID
 • v oddelku Mucki bodo od 1. 7. – 23. 8. združeni otroci oddelkov Žabice in Račke Enote VID
 • (otroci oddelka Mucki so od 1. 7. v oddelku Veverice, 3. atrij)
 • (otroci oddelka Srnice so od 1. 7. v oddelku Medvedki, 4. atrij)
 • Atrij je odprt od 7.00–16.00

 

V 3. atriju:

 • v oddelku Miške bodo od 1. 7. – 31. 8. združeni otroci oddelkov Miške in ZVEZDICE
 • v oddelku Sovice ostajajo otroci tega oddelka
 • v oddelku Veverice bodo od 1. 7. otroci tega oddelka združeni z oddelkom Mucki (2. atrij)
 • Atrij je odprt od 5.30 – 17.00

V 4. atriju:

 • v oddelku Zajčki ostajajo otroci tega oddelka
 • v oddelku Medvedki ostajajo otroci tega oddelka, združeni z oddelkom Srnice (2.atrij)
 • v oddelku Pikapolonice bodo od 1. 7. – 23. 8. združeni otroci oddelkov Pikapolonice in Žogice (1. atrij)
 • Atrij je odprt od 7.00–16.00

V 5. atriju:

 • v oddelkih Metuljčki, Rožice in Sončki ostajajo otroci matičnih oddelkov
 • Atrij je odprt od 6.45 – 16.00

 

Organizacija dela v Enoti Mravljinček:

Enota bo odprta od 6.00 do 17.00, jutranje združevanje bo potekalo po traktih od 6.00–8.00, popoldansko od 15.30–17.00. Dežurstvo bo v 5. traktu. V jutranjem času bo za vse otroke od 6.00-7.00 v oddelku Palčki, v popoldanskem pa od 16.15-17.00 v oddelku Palčki (oddelki 1-3) in v oddelku Pike (oddelki 3-6).

Od 7.00 do 16.00 bosta odprta 1. in 2. trakt, jasli od 7.00 do 16.15.

 

Predvideno združevanje oddelkov v Enoti Mravljinček:

V 1. traktu bodo združeni otroci oddelkov 1. in Ribice ter Žabice 4. trakta:

 • v oddelku Čebelice bodo združeni otroci oddelkov Čebelice in Ribice
 • v oddelku Medvedki bodo otroci oddelkov Medvedki in Metuljčki
 • v oddelku Metuljčki bodo otroci oddelka Žabice

 

V 2. traktu bodo združeni otroci oddelkov 2. trakta:

 • v oddelku Srnice bodo združeni otroci oddelkov Zajčki in Srnice
 • v oddelku Zajčki bodo otroci oddelka Mucki

 

V jaslih bodo združeni otroci jasličnih oddelkov in oddelkov Račke ter Mravljice 4. trakta:

 • v oddelku Sončki in bodo združeni otroci oddelkov Račke in Mravljice 4. trakta
 • v oddelku Polžki bodo združeni otroci jasličnega oddelka Sončki in otroci oddelka Zvezdice iz Bratov Učakar
 • v oddelku Pikapolonice bodo združeni otroci jasličnega oddelka Pikapolonice

 

V 5. traktu bodo združeni otroci oddelkov 3. in 5. trakta ter oddelek Polžki iz jasli:

 • v oddelku Palčki ostajajo otroci tega oddelka
 • v oddelku Žoge ostajajo otroci tega oddelka in oddelka Rožice
 • v oddelku Rožice bodo združeni otroci jasličnega oddelka Polžki
 • v oddelku Snežinke bodo združeni otroci oddelkov Miške, Veverice in Ježki 3. trakta
 • v oddelku Pike ostajajo otroci tega oddelka
 • v oddelku Sove bodo združeni otroci oddelkov Sove in Snežinke
28. 6. 2019|

Vabilo na razstavo

VABILO

 

Vabljeni na ogled likovne in fotografske razstave

otrok Vrtca Šentvid

ob 150-letnici tabora v Vižmarjih (1869-2019)

na temo Moj kraj nekoč in danes.

 

Izdelki bodo razstavljeni v Zavodu Sv. Stanislava,

v Meršolovem atriju.

Razstava bo na ogled od 17. – 26. 6. 2019,

vsak dan med 8. in 19. uro.

 

Vljudno vabljeni!

 

Otroci in zaposleni Vrtca Šentvid

 

VABILO_razstava

 

13. 6. 2019|

Vabilo na zaključno srečanje

DATUM: 30. 5. 2019

VABILO

 

NA SKUPNO ZAKLJUČNO SREČANJE STARŠEV IN OTROK

VRTCA ŠENTVID

Spoštovani starši!

Ob koncu šolskega leta Vas vabimo na skupno zaključno srečanje vseh staršev, otrok in zaposlenih Vrtca Šentvid, ki

bo v četrtek, 6. 6. 2019 od 17. 00 do 19. 00 na velikem igrišču Enote Mravljinček na Brodu.

Na srečanju bomo z vašimi otroki predstavili skupne projekte in obogatitvene dejavnosti vrtca.

Zbirali bomo prostovoljne prispevke za Sklad Vrtca Šentvid.

Prijazno vabljeni, da preživite pestro in ustvarjalno popoldne

skupaj z otroki.

 

Otroci in kolektiv Vrtca Šentvid

30. 5. 2019|