Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Vrednote vrtca

//Vrednote vrtca
Vrednote vrtca2019-01-23T19:35:11+00:00

Delovanje vrtca temelji na vrednotah Vrtca Šentvid, Kurikulumu za vrtce in veljavni zakonodaji, kar je ob sprejeti viziji vrtca in poslanstvu največje dobrobiti za otroka v najširšem smislu, izhodišče razvojnim ciljem in strategijam vrtca, ki vodijo k večji kvaliteti dela s predšolskimi otroki.

VREDNOTE VRTCA ŠENTVD
Izbor nam najpomembnejših vrednot, ki nas vodijo pri našem delu, je nastal skozi razmišljanja, pogovore in delo zaposlenih ter v sodelovanju s starši.
SPREJEMANJE Pomembno nam je, da vsak otrok v našem vrtcu čuti, da je sprejet.
SPOŠTOVANJE Prepričani smo, da je prav vsak, vključen v življenje in delo našega vrtca, upravičen do spoštljivega odnosa.
ODGOVORNOST Zavedamo se velike odgovornosti, ki jo imamo v skrbi za varnost, zdravje, dobro počutje in razvoj naših otrok.
ODPRTOST IN SODELOVANJE Pomembno nam je sodelovanje, zavzemamo se za odprt vrtec, nove ideje in strokovne izzive.