Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Obogatitvene dejavnosti

/Obogatitvene dejavnosti
Obogatitvene dejavnosti2019-01-23T19:40:38+00:00

Del izvedbenega kurikula so tudi obogatitveni programi, katere v vrtcu načrtujemo vsako leto v delovnem načrtu vrtca, vzgojiteljice pa v načrtu oddelka. Program nato dopolnijo in sprejmejo starši na roditeljskem sestanku, se dogovorijo o trajanju, vsebini in pri posameznih programih o dodatnem doplačilu.

Obogatitvene dejavnosti v vrtcu so del izvedbenega kurikula v okviru dnevnega programa.

 

V vrtcu so ponujene tudi dodatne dejavnosti, ki pa jih organizirajo zunanji izvajalci v popoldanskem času in niso del dnevnega programa.