Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Obogatitvene večdnevne dejavnosti

//Obogatitvene večdnevne dejavnosti
Obogatitvene večdnevne dejavnosti2019-01-23T19:42:02+00:00

Obogatitvene večdnevne dejavnosti so dodatna nadstandardna obogatitev rednega programa vrtca. Dejavnosti se izvajajo ob predhodni pobudi in soglasju staršev oddelka, ki za dejavnost tudi dodatno finančno prispevajo. Za oddelke starosti 5–6 let za izvedbo obogatitvene dejavnosti Mestna občina Ljubljana namenja 75 € na otroka (nadstandardni program). Časovno večdnevne dejavnosti potekajo od 3–5 dni. Dejavnosti vzgojitelji strokovno načrtujejo kot smiselno obogatitev letnega načrta dela oddelka ter ob upoštevanju posebnosti konkretne skupine. Pri načrtovanju se upoštevata načelo enakih možnosti in načelo vključenosti; dejavnost se načrtuje časovno in vsebinsko tako, da se je lahko udeleži celotna skupina ter tako, da finančno breme ni za starše previsoko. Za otroke iz socialno ogroženih družin se udeležba sofinancira iz sklada vrtca. Za otroke s posebnimi potrebami (z odločbami ZRSŠ) se po potrebi zagotovi spremljevalca (ob sofinanciranju MOL oziroma sklada vrtca). Za otroke, ki se določene dejavnosti ne udeležijo, se v vrtcu zagotavlja enakovreden kakovosten program.
Obogatitvene večdnevne dejavnosti v skladu z dogovorom na ravni vrtca izvajajo vsi oddelki starosti 5–6 let, večinoma pa tudi že oddelki starosti 4–5 let.
K obogatitvenim dejavnostim da predhodno soglasje svet staršev, sprejme pa jih svet vrtca.