Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Prireditve in predstavitve

//Prireditve in predstavitve
Prireditve in predstavitve2019-01-23T19:41:24+00:00

Vsako leto organiziramo za otroke ogled različnih prireditev in predstav v vrtcu ali izven vrtca, ki so del obogatitvenega programa in izvedbenega kurikula vrtca. Nekatere predstave pripravijo za otroke strokovne delavke vrtca (lutkovne in igrane igrice za otroke v času prazničnega decembra ) oz. je plačnik izvajalca vrtec ( predstava dijakinj vzgojiteljske šole – v vsaki enoti po dve predstavi), ostale posebej plačajo starši, po predhodnih dogovorih na prvih roditeljskih sestankih.