Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Obrazci

Obrazci2019-09-20T08:51:31+00:00

Vloga za vpis (2019/20)

 • Pod zgornjo povezavo je objavljena vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2019/20. Obrazec je enoten za vse javne vrtce v MOL.
 • Vlogo oddajte na upravi vrtca: Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Lj. Šentvid
 • Podrobnejše informacije o vpisu …

 

Izpisnica

 • Izpisnico oddajte v tajništvu vrtca, takoj ko se odločite za izpis, najkasneje 15 dni pred izpisom.
 • V primeru prepisa v drug vrtec ste starši dolžni izpisnico oddati pred podpisom pogodbe v drugem vrtcu.
 • Več informacij o izpisu …

 

Obrazec za spremembo podatkov

 • V primeru spremembe naslova ali drugih podatkov oddajte izpolnjen obrazec v tajništvu vrtca.
 • Če gre za spremembo občine stalnega prebivališča, priložite tudi kopijo potrdila iz upravne enote.

 

Odprti vrtec in igralne urice

 

Vloga za znižano plačilo vrtca

 

Obrazec za računovodstvo

 • Izpolnjen obrazec oddajte v računovodstvo vrtca ob vstopu otroka v vrtec.

 

Obrazec za počitniško rezervacijo

 

Obrazec za uveljavljanje zdravstvene rezervacije

 • Informacije o možnosti koriščenja zdravstvene rezervacije tekom šolskega leta, vključno z obrazcem, so dostopne na spletni strani vrtca in v računovodstvu vrtca.

 

Soglasje za pošiljanje e-računov

 • Soglasje za pošiljanje e-računov oddajte v računovodstvo vrtca osebno ali po e-pošti: placilo@vrtecsentvid.si

 

Soglasje za direktno obremenitev

 • Soglasje za direktno obremenitev oddajte v računovodstvo vrtca osebno ali po e-pošti: placilo@vrtecsentvid.si

 

Zdravniški list – Potrdilo o zdravstvenem stanju ob vstopu otroka v vrtec

 • Potrjen zdravniški list starši oddajte vzgojiteljem na uvodnem razgovoru pred uvajanjem oziroma najkasneje prvi dan uvajanja.

 

Obrazec za dietno prehrano

 • Izpolnjen obrazec s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajte pred vstopom otroka ter nato ob pričetku vsakega šolskega leta.