Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Igralne urice

Igralne urice2020-01-14T11:45:12+00:00

Igralne urice

Igralne urice so namenjene predšolskim otrokom v starosti 1-6 let, ki (še) niso redno vključeni v vrtec. Program se izvaja ob minimalne številu 5 prijavljenih otrok.

Program je zasnovan na druženju in igri otrok ter različnih vodenih dejavnostih (jezikovnih, likovnih, plesnih, glasbenih, gibalnih…).
Mlajši otroci in otroci, ki se vključujejo na novo, so na igralnih uricah ob prisotnosti staršev.

V šolskem letu 2019/20 igralne urice ne potekajo zaradi premajhnega števila prijav. V primeru prijav se bo program morda začel izvajati v spomladanskih mesecih.

Termin: predvidoma ob ponedeljkih 15.00 do 16.30
Trajanje: predvidoma od novembra 2019 do maja 2020 (ob pogoju minimalnega števila 5 otrok)
Lokacija: Enota Mravljinček na Brodu – Martinova pot 14 (5. trakt – nov opečnat prizidek; telovadnica/likovna soba).

V primeru večjega števila dodatnih prijav, bo morda oblikovana še ena skupina v Enoti Sapramiška.

Vabljeni k prijavi!

Prispevek staršev (prijavnina): 10 € za vsak sklop 5 zaporednih srečanj

Dodatne informacije:
Svetovalna delavka Mija Koderman – 01 513 03 54, vpis@vrtecsentvid.si
Prijavni obrazec oddajte na upravi vrtca ali po e-pošti.