Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si
Cene2019-09-19T15:06:53+00:00

Cene dnevnih programov v Vrtcu Šentvid od 01. 09. 2019 znašajo:

  • program I. starostnega obdobja 576 EUR
  • program II. starostnega obdobja 418 EUR
  • kombinirani oddelki 446 EUR
  • oddelki 3-4 letnih otrok 439 EUR

Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 44,00 € mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.