Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Zdravstveno-higienski režim

//Zdravstveno-higienski režim
Zdravstveno-higienski režim2019-01-23T19:55:23+00:00

Skrb za varnost in zdravje otrok je ena temeljnih prioritet vrtca.
V vrtcu zagotavljamo ustrezen zdravstveno-higienski režim in izvajanje predpisov v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih in drugimi predpisi. Zagotavljamo takšno organizacijo življenja otrok, ki zagotavlja zdravo življenje in varno ter prijetno počutje otrok. Zagotavljamo zdravo in higiensko neoporečno hrano. Z zdravstveno vzgojo vzgajamo otroke za ohranitev lastnega zdravja, za zdrav način življenja.

Vrtec sodeluje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

Pomembno vlogo pri skrbi za zdravje otrok in preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni imate starši otrok. Naprošamo vas, da dosledno upoštevate spodaj objavljena navodila in priporočila ter objave na oglasnih mestih ter poskrbite, da se otrok dobro pozdravi, predno se ponovno vrne v vrtec po preboleli bolezni.

Dokumenti in povezave

Zdravstveno preventivni ukrepi v vrtcu

  • Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni – priporočila za starše (NIJZ) – prejmejo starši ob podpisu pogodbe z vrtcem
  • Gibanje otrok v na prostem v zimskem času (IVZ)
  • Navodila za preprečevanje virusnih obolenj pri predšolskih otrocih, Skupnost vrtcev Slovenije, 2013 (PDF)

Navodila ob pojavu bolezni

Cepljenje otrok