Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Dnevni program

//Dnevni program
Dnevni program2019-01-23T19:37:12+00:00

V vseh oddelkih Vrtca Šentvid izvajamo DNEVNI PROGRAM, ki traja 6–9 ur.
Dnevni program je takšen, da otroku omogoča varno, zdravo, čustveno toplo in srečno otroštvo z vplivanjem na razvoj otrokovih potencialov.

  • Jutranji sprejem otrok; Prvi vsakdanji stik otroka z vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice, otroki in klimo v vrtcu, kot uvod v celodnevno počutje otroka v vrtcu in kasneje doma. Možnost za komunikacijo med vzgojiteljico in starši o počutju, razpoloženju in doživljanju otroka.
  • Vzgojno delo; poteka skozi ves dan, ko se predvsem spontana igra otrok prepleta s strokovno pripravljenimi individualnimi in skupinskimi dejavnostmi, med katerimi lahko otrok izbira. Strokovna delavka dejavno vključuje otroke v načrtovanje in evalvacijo vzgojnega dela. Vzgojitelj in pom. vzgojitelja poskrbita stimulativno organizacijo prostora, pripravo različnih materialov in sredstev ter raznovrstnih dejavnosti, ki otroku omogočajo igro in učenje v skladu z njegovimi razvojnimi potrebami. Posebno pozornost namenjamo čustveni klimi v oddelku, pogostim pozitivnim interakcijam, pozornemu poslušanju otrok, uporabi pozitivnih, jasnih navodil, spodbujanju divergentnega mišljenja (različne vrste vprašanj), delitvi izkušenj in idej med otroki ter pogostim socialnim interakcijam med posamezniki in v majhnih skupinah.
  • Prehranjevalni program; kjer s 4. oz. 3. obroki dnevno (vključujoč dietno prehrano) zagotavljamo 70% vrednosti dnevne prehrane na vsakega otroka. Z vzgojnega vidika otroke navajamo na prehranjevalno kulturo in zdrave prehranjevalne navade.
  • Počitek; Potrebe po počitku zadovoljujemo skladno z življenjskim ritmom in željami posameznega otroka ter v dogovoru s starši. Otrokom, ki počitka ne potrebujejo ponudimo dejavnosti, ki otroke umirjajo in mu nudijo drugačno možnost počitka (individualne igre v kotičkih, knjige, kasete…).