Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Starostna obdobja in vrste oddelkov

//Starostna obdobja in vrste oddelkov
Starostna obdobja in vrste oddelkov2019-02-27T08:17:55+00:00

V vrtec so vključeni otroci od starosti 1 leta (oziroma minimalno 11 mesecev) do starosti 6 let oziroma do vstopa v šolo.

Glede na starost ločujemo:

  • prvo starostno obdobje: starost otrok od 1 do 3 leta,
  • drugo starostno obdobje: starost otrok od 3 do 6 let,
  • kombinirani oddelki 1. in 2. starostnega obdobja.

Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto se upošteva starost, ki jo bodo otroci dopolnili do konca koledarskega leta. Otroci, ki bodo do konca decembra dopolnili 3 leta starosti, spadajo v 2. starostno obdobje, mlajši otroci pa v 1. starostno obdobje. V kombiniranih oddelkih je lahko največ 7 otrok 1. starostnega obdobja. Kombinirani oddelki najpgosteje nastanejo ob prehodu v 2. starostno obdobje, ko se normativ poveča in se skupine dopolnjujejo z mlajšimi otroki zaradi manjšega vpisa starejših otrok. Večina kombiniranih oddelkov je v starostnem razponu 2-4 leta.

Oddelki so lahko starostno homogeni ali starostno heterogeni. V heterogenih oddelkih je starostni razpon večji od enega leta. Starostno heterogeni oddelki imajo v skladu z normativi nekoliko nižje število otrok. Tudi v homogenih oddelkih je lahko nekaj otrok, ki izstopajo iz starostnega razpona 1 leta (v 1. starostnem obdobju do 2 otroka, v 2. starostnem obdobju do 4 otroci).

Oddelki se vsako šolsko leto oblikujejo v skladu z normativi, ob upoštevanju sestave obstoječih oddelkov ter ob upoštevanju števila na novo vpisanih otrok glede na starost ter ob upoštevanju števila otrok z odlogom všolanja. Po potrebi se oddelki delijo in sestavijo na novo.
V 1. starostnem obdobju so oddelki večinoma starostno homogeni, tako se zagotovijo mesta v vrtcu za večje število novih otrok. Največje število otrok v homogenih oddelkih 1. starostnega obdobja je 14.
Pri prehodu v 2. starostno obdobje se oblikujejo skupine starosti 3-4 ali kombinirane skupine starosti 2-4. Normativ teh skupin je maksimalno 19 otrok.
V 2. starostnem obdobju se normativ za število otrok poveča do 21 v primeru heterogenih skupin oziroma do 24 v primeru starostno homogenih skupin.

Cene vrtca glede na starostna obdobja so objavljene tukaj