Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Mednarodno sodelovanje

//Mednarodno sodelovanje
Mednarodno sodelovanje2019-04-01T08:19:19+00:00

Mednarodno sodelovanje

Vrtec Šentvid že od leta 1999 kot prvi slovenski vrtec sodeluje z državami EU v okviru projektov Comenius in Erasmus.

Aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih omogoča uresničevanje ciljev s področja domovinske vzgoje in medkulturnosti. Hkrati je poseben strokovni izziv, ki ob stalnem strokovnem izobraževanju omogoča profesionalno potrditev posamezniku in vrtcu, daje možnost spremljanja novosti v evropskem prostoru ter hkrati nudi zadovoljstvo ob spoznanju, da smo v samem vrhu po kakovosti predšolske vzgoje v Evropi.

Erasums+ in E-Twinning

Projekt v okviru Erasmus +. http://www.erasmusplus.si/ , ki nam ga je potrdila Nacionalna agencija CMEPIUS https://www.cmepius.si/vstopna-institucije/ , podpira ga Ministrstvo za šolstvo, se imenuje Korenine Evrope.

Spletne strani projekta Roots of Europe/ Korenine Evrope si lahko ogledate na sledečih povezavah:
Uradna spletna stran:https://rootsofeuropa.webnode.com/?fbclid=IwAR0g8B21y-3icTIwnK-jQCu4pj47v6oTg_b4aeh1UEASFiIxt3-sI3MRZxE

 

eTwinning stran
https://live.etwinning.net/projects/project/177852

Predstavljanje projekta na Facebooku
https://www.facebook.com/groups/1873653845987139/?ref=bookmarks

 

V programu eTwinning (portal, kjer sodeluje več kot 600 000 učiteljev tudi izven Evrope). Vsi so registrirani in potrjeni s strani njihove šole, nacionalne agencije in EU) https://www.etwinning.net/sl/pub/index.htm, kjer se nam je priključilo še več vzgojiteljev/ učiteljev iz drugih Evropskih držav.

The Learning Teacher Network
Sodelovanje z vrtci iz drugih držav

Vrtec Šentvid se aktivno povezuje in sodeluje s partnerskimi vrtci iz drugih držav. Sodelovanje poteka v okviru projektov sofinanciranih s strani EU, v preteklosti v okviru t.i. programa Comenius 1, v sedanjosti pa Erasmus+ in eTwinning.
Povezovanje z vrtci iz drugih držav v okviru projektov koordinira vzgojiteljica Danica Zver, sodelujejo pa tudi strokovne delavke iz drugih oddelkov.

********
Novi mednarodni projekt vrtca v šolskem letu 2018/19:
MEDNARODNI PROJEKT KORENINE EVROPE (ERASMUS+, K2)

IZHODIŠČE PROJEKTA 
Ob spoznavanju različnih tujih kultur ohranjanje in spoznavanje lastne kulturne dediščine.
Spodbujati zanimanje otrok in staršev za lastno kulturo, a hkrati spoznavati in sprejemati drugačnost.
Soočenje vrtca in vključenih partnerjev z izzivi pri vključevanju družin iz različnih kulturnih ozadij.

PREDNOSTNI CILJI
Družbena in izobraževalna vrednost evropske kulturne dediščine, spodbujanje socialne vključenosti ter krepitev izobraževalnih kompetenc učiteljev.
Ozavestiti skupne evropske vrednote (nediskriminacija, pravičnost, solidarnost in družbena vključenost)

PREDNOSTNI TEMATSKI SKLOPI 
Kulturna dediščina/evropsko leto kulturne dediščine
Medkulturno/medgeneracijsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje
Vključitev – kulturna enakost

VSEBINA IN TEME
Maskote držav, Tradicionalna peka kruha, Moj kraj nekoč, Običaji doma in po svetu, Prstne igre, Praznovanja, Igra otrok včasih, Folklora
Predstavitve projekta na različne načine (razstave, predstavitveni kotički, oglasna mesta, spletna stran vrtca, promocija v lokalnem okolju, prireditve, obisk gostov iz sodelujočih partnerskih držav)

Sodelujoči vrtci in šole: Bolgarija, Portugalska, Romunija, Turčija, Slovenija

********

ZNAK KAKOVOSTI
https://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/nagrade-in-priznanja/

Znak kakovosti eTwinning prejmejo učitelji, ki so sodelovali v uspešnih in kakovostnih projektih eTwinning. Kakovost določajo nacionalni in evropski standardi.

Evropski znak kakovosti je naslednja stopnja priznanja uspešnosti projekta, ki ga samodejno podeljuje Centralna svetovalna služba vsem projektom, v okviru katerih sta vsaj 2 partnerja prejela nacionalni Znak kakovosti.
Evropski znak kakovosti se od oktobra 2009 podeljuje le enkrat letno.

Evropski znak kakovosti je pogoj za udeležbo na natečaju za Evropske nagrade eTwinning

ETWINNING – ZLATI KABEL
HTTPS://WWW.CMEPIUS.SI/NOVICE-IN-DOGODKI/ZLATI-KABEL-2018/

Nacionalna svetovalna služba (NSS) eTwinning podeljuje nacionalno nagrado Zlati kabel slovenskim šolam že vse od leta 2006. Nagrada je priznanje slovenskim šolam in učiteljem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning.
Zlati kabel se podeljuje zaključenim projektom oz. projektom v zaključni fazi, ki dosegajo pomembne rezultate na področju pedagoških inovacij, sodelovanja med šolami, ki so vpletene v projekt, kreativne rabe IKT-orodij ter vpliva, ki ga ima projekt na šolo kot celoto.
Vabljeni k ogledu nagrajenih projektov!

Zlati kabel 2018
V letu 2018 je bil izbran za najboljšega v svoji starostni kategoriji (4 – 11 let) projekt, ki smo ga skupaj z več partnerji iz Evrope, izvedli v Vrtcu Šentvid.
V projektu Healthyland Olympics so sodelovali otroci iz skupine Palčki, Enote Vid z vzgojiteljico Danico Zver in vzgojiteljicama pomočnicama Ano Košir in Anjo Čarman.

09.01.2019
Nacionalna nagrada eTwinning je priznanje slovenskim šola in vrtcem za kakovostno opravljeno delo na področju mednarodnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru akcije eTwinning. V letu 2018 so bili v izbor za nagrado zlati kabel avtomatično vključeni vsi projekti, ki so pridobili Znak kakovosti v obdobju od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2018.
Podelitev nagrad zlati kabel je potekala 29. 11. 2018 v City hotelu v Ljubljani.

Nagrade Zlati kabel smo podelili v 3 starostnih kategorijah:
4 – 11 let, 12 – 15 let in 16 – 19 let.

V letu 2018 smo podelili tudi tri posebne nagrade v kategorijah:
• Šolski tim eTwinning,
• Vključevanje projektnih aktivnosti v kurikul,
• Kulturna dediščina.
Več na: https://www.cmepius.si/novice-in-dogodki/zlati-kabel-2018/

********
V projektih mednarodnega sodelovanja eTwinning smo pričeli sodelovati v šolskem letu 2017/18.
eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
Dodatne informacije:
https://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/etwinning/
https://youtu.be/hrrS0dFzySo
https://www.etwinning.net/sl/pub/index.htm
Sodelovanje v projektih eTwinning koordinirata vzgojiteljici Danica Zver in Anja Vrhovnik.

V LETU 2017/18 SMO SODLEOVALI V NASLEDNJIH PROJEKTIH:
LET´S EXPERIANCE AND LEARN https://twinspace.etwinning.net/44384/pages/page/385335
HEALTHYLAND OLYMPICS  https://twinspace.etwinning.net/44593
PRESCHOOLER-SMALL CITIZEN https://twinspace.etwinning.net/45903
COLOURFUL LIFE https://twinspace.etwinning.net/65109

********
V obdobju 2014-16 smo v okviru programa Erasmus+ sodelovali s projektom:
E-STEP for the future  (European–Sport–Think–Energise–Play).
Sodelujoče države:  Belgija, Finska, Irska, Nemčija, Italija.
Spletna stran projekta: http://schule.explorarium.de/course/view.php?id=1268

********
V letih od 2012 do 2014 smo v okviru programa Comenius 1 sodelovali s projektom NIFE – Natural Ideas for Europe, skupaj s partnerskimi vrtci iz Italije, Belgije, Nemčije, Finske, Irske in Islandije.
Spletna stran projekta: http://schule.explorarium.de/course/view.php?id=495

*********
V letih od 2005 do 2009 je potekalo sodelovanje s partnerskimi vrtci iz Švedske, Francije in Španije na temo Enakost med spolomoma.Več o projektu …