Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Oblike povezovanja in sodelovanja

//Oblike povezovanja in sodelovanja
Oblike povezovanja in sodelovanja2019-01-23T19:49:47+00:00

Vključevanje staršev v življenje vrtca je zelo pomembno. Oblike sodelovanja so individualne in skupinske.

  • Individualni pogovori s strokovno delavko/delavcem pred vstopom otroka v vrtec,
  • Vsakodnevna izmenjava informacij ob prihodu in odhodu otroka,
  • Mesečne govorilne ure za poglobljene pogovore o otroku,
  • Vključevanje staršev v različne dejavnosti oziroma program v oddelku,
  • Prisotnost staršev ob otroku v oddelku pri uvajanju otroka v vrtec,
  • Pisne informacije o delu in življenju v oddelku na oglasni tabli.

 

Skupne in skupinske oblike:

  • Roditeljski sestanki v oddelku,
  • Roditeljski sestanki pred vstopom otroka v vrtec,
  • Strokovna predavanja in delavnice s strokovnjaki (šola za starše),
  • Skupne prireditve in praznovanja otrok, staršev in delavcev vrtca.

 

Starši lahko svoje interese uresničujejo tudi s pomočjo sveta staršev, ki je sestavljen iz posameznih predstavnikov vsakega oddelka/skupine.