Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Dodatna strokovna pomoč

//Dodatna strokovna pomoč
Dodatna strokovna pomoč2020-01-09T12:36:01+00:00

Otrokom, ki potrebujejo dodatne spodbude v razvoju, se lahko v vrtcu zagotavlja dodatno strokovno pomoč v okviru storitev zgodnje obravnave. Pomoč se zagotavlja v obsegu 1 do 2 ur tedensko, v oddelku, v manjših skupinah in/ali individualno. Vzgojiteljice za dodatno strokovno pomoč so zaposlene v našem vrtcu in delujejo v okviru ljubljanske mobilne specialno pedagoške službe. Po potrebi dodatno strokovno pomoč zagotavljajo tudi druge zunanje sodelavke iz ljubljanske mobilne specialno pedagoške službe oziroma zunanji izvajalci iz drugih ustreznih ustanov (npr. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana).

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke, se poleg dodatne strokovne pomoči glede na potrebe zagotavlja prilagojeno izvajanje programa (lahko tudi znižano število otrok v oddelku ali spremljevalec).

Zloženka: Dodatna strokovna pomoč za otroke v vrtcu – Specialno pedagoška obravnava za spodbude v razvoju

Vzgojiteljice za dodatno strokovno pomoč:
Helena Pugelj, inkluzivna pedagoginja

 • Telefon: 01/511 45 52
 • E-pošta: helena.pugelj@guest.arnes.si
 • Kabinet:
  • Enota Mravljinček, Martinova pot 14, Ljubljana Brod (vhod z glavnega parkirišča v novi opečnat prizidek – 5. trakt)
  • Enota Sapramiška, Ulica pregnancev 6, Ljubljana Šentvid (1. atrij – 1. vhod s parkirišča pri železniški progi)

Nataša Štrukelj, univ. dipl. pedagoginja

 • Telefon: 01/513 03 80
 • E-pošta: natasa.strukelj@guest.arnes.si
 • Pisarna: Enota Mravljinček, Martinova pot 14, Ljubljana Brod (vhod z glavnega parkirišča preko dvorišča).

Simona Krmavnar, inkluzivna pedagoginja in vzgojiteljica predšolskih otrok

 • E-pošta:
 • Kabinet:
  • Enota Mravljinček, Martinova pot 14, Ljubljana Brod (vhod z glavnega parkirišča v novi opečnat prizidek – 5. trakt)

 

Vzgojiteljica za dodatno strokovno pomoč z ustreznim pristopom spodbuja otrokov razvoj. Otroka za sodelovanje motivira in mu omogoča, da skozi igro usvaja nove spretnosti in razvija svoje sposobnosti. Pri tem  intenzivno sodeluje z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice ter jima nudi strokovno podporo pri zagotavljanju pogojev za dobro vključenost otroka v oddelku ter njegov optimalni razvoj. Pomoč se zagotavlja v obsegu 1 do 2 ur tedensko, znotraj ali zunaj oddelka.

Dodatno strokovno pomoč v vrtcu je za posameznega otroka možno zagotoviti:

 • “po starem” na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo (vloge na ta način je bilo možno oddati do konca leta 2018);
 • “po novem” na podlagi novega Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (individualni načrt ali zapisnik, ki ga pripravijo strokovnjaki v centru za zgodnjo obravnavo);
 • do polne uveljavitve novega zakona je v veljavi nadstandard za otroke v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana (na podlagi priporočila zdravnika specialista ali drugega strokovnjaka v zdravstvu, pri katerem je bil otrok pregledan).

Če otrok potrebuje dodatne spodbude v razvoju oziroma določene prilagoditve v vrtcu zaradi posebnih potreb, se starši obrnite na svetovalno delavko oziroma inkluzivno pedagoginjo ali pa zaprosite vzgojiteljico, da se dogovori za skupni sestanek. Skupaj bomo izpolnili obrazec, ki ga boste starši oddali zdravniku, da pridobite napotnico za nadaljnje preglede. Dodatna strokovna pomoč in/ali prilagoditve v vrtcu se nato zagotavlja na podlagi priporočila strokovnjakov v zdravstvu.

V čem je prednost zgodnje obravnave:

 • Z ustreznim in pravočasnim pristopom se lahko težave oziroma razvojne primanjkljaje odpravi ali omili ali pa se (v primeru, da težave niso premagljive) otroka nauči, kako čim bolje živeti z njimi (da ne bodo ovirale drugih področij njegovega razvoja).
 • Pomembno je, da se težave odpravijo čim prej, ko otroku še ne povzročajo večjih stisk in občutka neuspeha ter izključenosti iz skupine vrstnikov.
 • S starostjo se določeni napačni vzorci (npr. gibalni, govorni) utrdijo in njihovo odpravljanje je dolgotrajnejše in težavnejše.
 • Otrokove razvojne težave na določenem področju (če niso ustrezno obravnavane) lahko ovirajo razvoj na drugih področjih in lahko vplivajo na pojav dodatnih težav.

Lahko gre le za prehodne težave in je potreben krajši čas obravnave (z individualnim pristopom in posebnimi metodami specialna pedagoginja otroka ustrezno motivira in mu pomaga preseči težave, ki bi ga sicer lahko ovirale pri nadaljnjem šolanju in sicer v življenju).

Marsikatere razvojne težave v predšolskem obdobju sicer z razvojem izzvenijo, kar pa ne velja vedno, in zato je pomembno, da otroku priskrbimo ustrezno pomoč in zagotovimo prilagoditve, ki jih potrebuje za polno aktivno vključenost v vrtcu.

Koliko časa se dodatna strokovna pomoč izvaja? Kako je s prehodom v osnovno šolo?

Kadar otroci v vrtcu pridobijo ure dodatne strokovne pomoči, jim le-te pripadajo najdlje do prehoda v osnovno šolo. V kolikor se na podlagi napredka otroka izkaže, da pomoč ni več potrebna, se izvajanje lahko preneha tudi že prej ali pa se ustrezno zmanjša obseg ur.

Če se izkaže, da bo otrok tudi nadalje v šoli potreboval pomoč oziroma določene prilagoditve, je potrebno, da starši na Zavod RS za šolstvo oddate zahtevo za usmerjanje (najkasneje 6 mesecev pred pričetkom obiskovanja šole) in o tem obvestite osnovno šolo. Za zagotavljanje pomoči v šoli še vedno ostaja v veljavi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Kakšne oblike pomoči v vrtcu so še možne?

Za otroke, ki potrebujejo več vsakodnevne podpore v vrtcu, se lahko na podlagi ustrezne dokumentacije zagotovi še:

 • znižano število otrok v oddelku ali
 • spremljevalca v oddelku v polnem ali delnem obsegu.

Za otroke, ki potrebujejo več pomoči in prilagoditev, je možna vključitev v razvojni oddelek (prilagojeni program za predšolske otroke), kjer delo poteka v majhni skupini do 6 otrok. V Vrtcu Šentvid razvojnega oddelka (še) nimamo, zato je v tem primeru potreben prepis v enega izmed vrtcev, ki izvajajo takšen program.