Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Vpis

Vpis2019-04-09T08:00:28+00:00

Vpis v vrtec poteka vsako leto v prvi polovici marca za naslednje šolsko leto.
Mestna občina Ljubljana v februarju objavi obvestilo o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce ter določi rok za oddajo vlog. Če vrtec prejme več vlog, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija.
Informacije pod povezavo:
–> Redni vpis (v marcu za prihodnje šolsko leto)

Vpis in sprejem otroka v vrtec je v primeru prostega mesta možen tudi tekom šolskega leta.
Več informacij najdete pod povezavo:
–> Medletni vpis / Prosta mesta

**********
Datum vključitve in starostni pogoj
Vrtec lahko sprejme otroka ob dopolnitvi starosti 11 mesecev.
Pri rednem postopku vpisa se upoštevajo tudi vloge za otroke, ki bodo starostni pogoj dopolnili šele tekom prihodnjega šolskega leta.
Pri rednem vpisu se za dovolj stare otroke datum vključitve določi enotno s 1. septembrom. Za mlajše otroke se datum vključitve določi z dnem po dopolnitvi 11 mesecev starosti oziroma z dnem po zaključenem starševskem dopustu v obliki polne odsotnosti z dela.

**********
Pravne podlage
Vpis v vrtec poteka v skladu z zakonodajo in s postopki, ki jih določa Mestna občina Ljubljana: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/otroci-v-ljubljani/vrtci-v-ljubljani-2/
Na zgornji povezavi je objavljen tudi Odlok o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana septembra 2010. V odloku so objavljeni kriteriji, po katerih komisija točkuje vloge. V letu 2018 so bile sprejete dopolnitve odloka: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec.
Informacije v vpisih v vrtec na spletni strani Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/vpis_in_placilo/

**********
Dodatne informacije

Za več informacij o vpisu nas starši lahko pokličete po telefonu 01/513 03 54 ali 01/513 03 50 ali pišete na vpis@vrtecsentvid.si