Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Izpis

Izpis2019-05-14T16:57:48+00:00

Izpis otroka iz vrtca je potrebno pisno najaviti najkasneje 15 dni pred izpisom na obrazcu izpisnica.

Prosimo vas, da izpis napoveste v naprej, da lahko pravočasno uredimo vpise novih otrok.

Pri prepisu otroka v drug vrtec, je potrebno izpis urediti pred podpisom pogodbe v novem vrtcu.