Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Medletni vpis / prosta mesta

//Medletni vpis / prosta mesta
Medletni vpis / prosta mesta2019-08-01T08:41:15+00:00

Za šolsko leto 2019/20 je še nekaj prostih mest in je možno naknadno urediti vključitev otroka v vrtec.

Naknadne vloge za medletni vpis v šol. letu 2019/20 sprejemamo za naslednje letnike rojstva:

  • letniki 2014, 2015, 2016 – v posameznih enotah je še nekaj prostih mest;
  • letnik 2017 – trenutno ni prostih mest, so pa bili sprejeti že vsi čakajoči otroci te starosti;
  • letnik 2018 – čakalna lista za to starost je že skoraj izpraznjena.

Oddajte vlogo, ki jo dobite na upravi vrtca ali na spletni strani Obrazci. V kolikor bo sprejem možen, vas bomo povabili k podpisu pogodbe. Za več informacij lahko pokličete svetovalno delavko na tel. 01 513 03 54 oz. pišete na vpis@vrtecsentvid.si .

Za letnik 2019 sprejem v šolskem letu 2019/20, kot kaže, ne bo možen, ker je na centralni čakalni listi MOL še veliko otrok te starosti (ne glede na to lahko vlogo za š. l. 2019/20 oddate, vendar boste morali v začetku marca ponovno oddati vlogo na novem obrazcu za šolsko leto 2020/21).

**********