Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Uvajanje v vrtec

//Uvajanje v vrtec
Uvajanje v vrtec2019-02-27T08:04:08+00:00

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Zelo je pomembo, da medsebojno sodelujemo in s postopnim uvajanjem otrokom omogočimo lažje navajanje na vrtec.
Tik pred vstopom otroka v vrtec boste imeli pogovor z vzgojiteljico. Pogovorili se boste o vašem otroku, ter se dogovorili, kako boste uvajali otroka v vrtec. Za uvajanje načrtujte dovolj časa. Tako boste mirnejši in se boste otroku lažje posvetili.

Otroka prvi dan, oziroma teden ne pustite ves dan v vrtcu. Počutil se bo zapuščenega in odhod v vrtec bo zaradi tega še nekaj časa težavnejši. Uvajanje naj bo postopno po dogovoru z vzgojiteljico in ob vaši prisotnosti.
Otroci se ob vstopu v vrtec različno odzivajo, na kar moramo biti zelo pozorni. Sčasoma uvajalne težave ob vstopu v vrtec minejo, pri nekaterih otrocih zelo hitro, nekateri potrebujejo nekoliko več časa.

Za pomoč in usmeritve staršem v obdobju uvajanja smo v letu 2015 izdali in v letu 2016 dopolnili publikacijo Uvajanje otroka v vrtec.

Za spoznavanje vrtca pred vstopom in posledično lažje navajanje na vrtec imamo organiziran t.i. Odprti vrtec za starše z dojenčki na porodniškem dopustu.