Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Čakalni seznam

//Čakalni seznam
Čakalni seznam2019-09-04T10:38:38+00:00

Komisija za sprejem v vrtec vsako leto po zaključenih vpisih oblikuje prednostni seznam ob upoštevanju števila točk in datuma rojstva. Vrtec sprejme otroke po vrsti s prednostnega seznama glede na število prostih mest za novo šolsko leto.
Otroci, ki v vrtec niso sprejeti, so razporejeni na čakalni seznam.
Ko se naknadno sprostijo mesta v vrtcu (zaradi odpovedi oziroma izpisov), sprejemamo otroke s čakalnega seznama.

Čakalni seznami vrtcev se v drugi polovici maja združijo v centralni čakalni seznam MOL, iz katerega se naknadno sprejemajo otroci v primeru odpovedi in dodatne sprostitve prostih mest. Ob pojavu prostega mesta sistem avtomatično v naš vrtec razporedi čakajočega otroka z najvišjim številom točk, tudi če je bila vloga oddana v drugem ljubljanskem vrtcu (v primeru, da so starši med rezervnimi izbirami vnesli naš vrtec oziroma označili izbiro “kamorkoli”).

Čakalni seznam se vsako leto oblikuje na novo. Starši otrok, ki v vrtec niso bili sprejeti, morajo oddati vlogo ponovno v marcu za naslednje leto. V takem primeru se pri točkovanju pridobi dodatnih 10 točk.

V primeru, da so pri posameznem letniku rojstva sprejeti že vsi otroci s čakalnega seznama, vrtec lahko odobri sprejem tudi za vloge oddane po roku javnega vpisa.

Informacije o čakalnem seznamu Vrtca Šentvid za šolsko leto 2019/20 (podatki veljajo za vloge oddane v našem vrtcu s 1. izbiro Vrtec Šentvid):

  • V aprilu 2019 je na čakalni seznam za prihodnje šolsko leto razporejenih 26 otrok 1. starostnega obdobja, ki v vrtec v prvem krogu sprejema niso bili sprejeti (manj kot 61 točk).
  • Čakalni seznam za š. l. 2019/20
  • Do konca julija je bila sprejeta že večina otrok z našega čakalnega seznama. Trenutno so čakajoči le še 3 otroci letnika rojstva 2019 (s prvotne čakalne liste) ter otroci 1. starostnega obdobja, za katere so bile vloge oddane po roku javnega vpisa.

Informacije o čakalnem seznamu Vrtca Šentvid v šolskem letu 2018/19:

  • Prvotno je bilo v aprilu 2018 na čakalni seznam razporejenih 19 otrok 1. starostnega obdobja, ki v vrtec v prvem krogu sprejema niso bili sprejeti (69 točk in manj).
  • Do konca januarja so bili sprejeti vsi otroci s čakalnega seznama.
  • Trenutno so čakajoči samo še otroci letnika 2018, za katere so bile vloge oddane po 15. 3. 2018, po roku za obravnavo na komisiji v letu 2018.

Informacije o prostih mestih za naknadni sprejem tekom šolskega leta.