Utrinki

Gibalni dialog

11. 4. 2024

Gibalni dialog je program Plesnega epicentra, Zavoda za plesno vzgojo, izobraževanje, pomoč z umetnostjo in prosti čas. Izvajalke plesnega dialoga zelo subtilno, neverbalno, predvsem s telesno izraznostjo in izbrano glasbo navežejo stik z otroki. Med delavnico je zelo malo besedne komunikacije, poudarek je na telesni komunikaciji in obrazni mimiki ter kinestetični empatiji.

Dostopnost