Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Izbor enote vrtca

//Izbor enote vrtca
Izbor enote vrtca2019-07-05T10:45:03+00:00

V skladu z vpisnimi postopki obravnava vlog za sprejem poteka enotno za vrtec in ne ločeno po enotah vrtca.
Pri razporeditvi otrok se po možnosti upošteva izbor staršev glede lokacije. Če sprejem na prvo izbrano lokacijo ni možen, se otroka razporedi v drugo enoto.

V predpisanem obrazcu je možen samo izbor vrtcev ne pa tudi enot. Starši lahko na vlogi pripišete, v katero enoto vrtca želite vključiti otroka. Na vrhu prve strani obrazca lahko poleg imena vrtca (Vrtec Šentvid) zapišete tudi ime želene enote. Sicer pa vas o želji glede enote povprašamo tudi še naknadno po odobritvi sprejema v vrtec.
Želje upoštevamo, v kolikor je le možno. Razpored po enotah za septembrske vstope je znan do podpisa pogodb v začetku junija.
Vrtec Šentvid ima naslednje enote:

  • Enota Mravljinček na Brodu (poslovni čas od 6.00 do 17.00),
  • Enoti Sapramiška in Vid v Šenvidu * (poslovni čas od 6.00 do 17.00, Enota Sapramiška od 5.30),
  • v okviru Enote Vid deluje še dodatni oddelek za 1. starostno obdobje na Ul. bratov Učakar 6 v Kosezah (poslovni čas od 7.00 do 16.30),
  • Enota Mišmaš v Guncljah (poslovni čas od 6.30 do 16.30).

* V Šentvidu se vsi otroci 1. starostnega obdobja vključujejo v Enoto Sapramiška, v 2. starostnem obdobju pa se nekatere skupine preselijo v Enoto Vid na Prušnikovi ulici.

Opisi enot: http://www.vrtecsentvid.si/enote