Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Podpis pogodbe in nadaljnji koraki

//Podpis pogodbe in nadaljnji koraki
Podpis pogodbe in nadaljnji koraki2019-02-27T08:03:41+00:00

Po prejemu obvestila o sprejemu otroka v vrtec:

1. Podpis pogodbe
Za sprejete otroke starši podpišejo z vrtcem pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca in s tem potrdijo vključitev otroka v vrtec.
Podpisovanje pogodbe poteka na upravi vrtca, pri rednem vpisnem postopku v enotnih terminih. Povabilo boste starši dobili po pošti sredi maja po zaključenih pritožbenih postopkih.
Pri medletnih vpisih se za podpis pogodbe dogovorite po telefonu 01 513 0354 ali preko e-pošte vpis@vrtecsentvid.si

Vzorec pogodbe med starši in vrtcem: pogodba-vrtec-starsi.pdf

Ob podpisu pogodbe boste starši prejeli mapo z navodili in obrazci. Obrazci so dostopni tudi na spletni strani v rubriki OBRAZCI.

2. Vloga za subvencijo vrtca

  • Vlogo za subvencijo vrtca starši oddate na pristojnem CSD v mesecu pred vstopom.
  • Po oddaji vloge na CSD oddajte še obrazec za računovodstvo vrtca ob vstopu otroka.
  • Informacije o plačilu vrtca: http://vrtecsentvid.si/si/placilo_vrtca

3. Zdravniški pregled

  • Pred vstopom otroka v vrtec mora biti opravljen zdravniški pregled pri otrokovem pediatru.
  • Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka starši oddate vzgojiteljici na uvodnem razgovoru ali najkasneje prvi dan uvajanja.

4. Razgovor z vzgojiteljico

  • Vzgojiteljica vas bo v zadnjem tednu pred vstopom otroka v vrtec poklicala po telefonu, da se dogovorite za termin uvodnega razgovora. Na razgovoru se boste pogovorili o otroku in uvajanju v vrtec.