Obvestila sklada

Poročilo sklada za leto 2013

~~STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA NA DAN 1.1.2013 21.121,99

Zbrana sredstva v letu 2013

Vir Znesek EUR
EKO srečanji – prodaja izdelkov -spomladansko srečanje 804,60
Novoletni bazar 4.260,20
Zbrana sredstva – prispevki staršev 3.011,70
Donacija SPAR 2.000,00
MOL – sklad vrtca za socialno ogrožene otroke šol.leto 2012/13 – nekoriščen nadstandard 75 EUR 300,00
Zbiralne akcije – odpadni papir, kartuše, tonerji 375,79
Skupaj 10.752,29

S sredstvi sklada smo v letu 2013 kupili oz. namenili

Predmet nakupa, namen Znesek EUR
Pomoč otrokom pri udeležbi dodatnih dejavnosti 1.066,30
Športni program – obdobje januar/2013 – december/2013 1.816,97
Program integrirane angleščine šol.l.2012/2013 II.del 3.544,69
Program integrirane angleščine šol.l.2013/2014 I.del 2.083,33
Skupaj 8.511,29

STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA NA DAN 31.12.2013 23.362,99

Dostopnost