Obvestila sklada

Zahvala za prispevke v Sklad vrtca

Vsem staršem, ki ste z nakupom na jesenskem srečanju vrtca prispevali v Sklad Vrtca Šentvid, se iskreno zahvaljujemo.
Posebna zahvala gre še staršu iz oddelka Veverice v Mravljinčku, ki je v sklad prispeval 200 EUR.
Skupaj smo zbrali 1.274,00 EUR.
Sredstva sklada porabimo v skladu s poslovnikom, pokrivamo stroške angleških uric v oddelkih 5-6, vadbene ure s športnim pedagogom v oddelkih 3-6 ter pomagamo kriti stroške plačljivih programov vrtca otrokom iz materialno ogroženih družin.

Dostopnost