Obvestila sklada

Poročilo Sklada Vrtca Šentvid za leto 2017

 

STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA NA DAN 1.1.2017  29.763,94    
Zbrana sredstva v letu 2017
Vir   Znesek EUR 
Srečanji s starši ob koncu šol.leta    1.126,75
Jesensko srečanji s starši    1.395,55
Zbrana sredstva – prispevki staršev    2.364,48
Donatorske  pogodbe
MOL – sklad vrtca za socialno ogrožene otroke šol.leto 2016/2017-  nekoriščen nadstandard 75 EUR    1.875,00
Zbiralne akcije – odpadni papir       369,20
Novoletni bazar    3.730,00
Skupaj   10.860,98    
S sredstvi sklada smo v letu 2017 kupili oz.namenili
Predmet nakupa, namen    Znesek EUR 
Pomoč otrokom pri udeležbi dodatnih dejavnosti    1.755,84
Športni program   januar -december  2017    1.359,94
Program integrirane angleščine    4.166,00
Rolerji    1.150,51
Lutkovna predstava    1.639,65
Skupaj     10.071,94  
STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA NA DAN 31.12.2017  30.552,98    

Pripravila: Štefka Štrukelj
Ljubljana, 16. 2. 2018

Dostopnost