Obvestila sklada

Poročilo Sklada Vrtca Šentvid za leto 2016

STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA NA DAN 1.1.2016  29.521,88    
Zbrana sredstva v letu 2016
Vir   Znesek EUR 
Srečanji s starši ob koncu šol.leta     1.460,00
Jesensko srečanji s starši     1.247,74
Zbrana sredstva – prispevki staršev     3.931,13
MOL – sklad vrtca za socialno ogrožene otroke šol.leto 2015/16 –  nekoriščen nadstandard 75 EUR        750,00
Zbiralne akcije – odpadni papir        425,10
Donacija          61,00
Novoletni bazar     4.129,90
Skupaj   12.004,87    
S sredstvi sklada smo v letu 2016 kupili oz.namenili
Predmet nakupa, namen    Znesek EUR 
Pomoč otrokom pri udeležbi dodatnih dejavnosti     1.553,02
Športni program   januar – december 2016     2.025,29
Program integrirane angleščine     3.905,62
Čelade        522,64
Tekaški čevlji        700,19
Set smuču        930,40
Predstave     2.174,65
Skupaj     11.811,81  
STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA NA DAN 31.12.2016  29.714,94    
Dostopnost