Vrtec Šentvid | 01 513 03 50|vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Redni vpis (v marcu za novo šolsko leto)

//Redni vpis (v marcu za novo šolsko leto)
Redni vpis (v marcu za novo šolsko leto)2019-12-10T15:08:12+00:00

Vpis novih otrok v vrtec za šolsko leto 2020/21
bo potekal
od 1. do 15. marca 2020
V mesecu februarju bo objavljeno obvestilo o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce Mestne občine Ljubljana ter nova vloga za vpis za šolsko leto 2020/21. Takrat bodo tudi na spletni strani vrtca objavljene podrobnejše informacije in navodila glede vpisa za novo šolsko leto.

********
V drugi polovici februarja bodo pred pričetkom vpisnih postopkov organizirani dnevi ogleda in predstavitve vrtca po enotah vrtca: Enota Sapramiška, Enota Mravljinček, Enota Mišmaš.
Več o tem in drugih možnostih za spoznavanje vrtca

********
Pri rednem vpisnem postoku se vloge obravnava za sprejem s 1. septembrom.
V času javnega vpisa sprejemamo in obravnavamo vloge tudi za otroke, ki bodo starostni pogoj 11 mesecev dopolnili šele tekom prihodnjega šolskega leta. Datum vstopa je v tem primeru z naslednjim dnem po dopolnitvi 11 mesecev starosti oziroma z dnem po zaključenem starševskem dopustu v obliki polne odsotnosti z dela.

********
Za javne vrtce v občini Ljubljana, se lahko odda samo eno vlogo in sicer v vrtcu prve izbire, na vlogi pa se lahko za rezervno izbiro vpiše še dva druga vrtca.

********
Če je vlog več kot predvidenih prostih mest, o sprejemu odloča komisija v skladu z Odlokom o sprejemu otrok MOL (2010).
Komisija za sprejem otrok zaseda v aprilu, nato iz vrtca staršem pošljemo odgovor o sprejemu otroka ali vključitvi na čakalni seznam.

********

Za šolsko leto 2019/2020 je bilo v Vrtec Šentvid vpisanih več otrok, kot je bilo prostih mest, zato je vloge za vpis otrok  v vrtec obravnavala Komisija za sprejem otrok v Vrtec Šentvid. Komisija je na seji dne 1. 4. 2019 vse vloge pregledala in točkovala ter oblikovala prednostni vrstni red (skupno 181 vlog). Vrtec je glede na število mest sprejel s prednostnega seznama 130 otrok za 1. starostno obdobje (letniki rojstva 2017, 2018 in 2019) ter 25 otrok za 2. starostno obdobje. 26 otrok 1. starostnega obdobja je razporejenih na čakalni seznam. Spodnja meja točk za sprejem je bila za 1. starostno obdobje 61 točk, v 2. starostnem obdobju so bili sprejeti vsi otroci. Odgovore o sprejemu oziroma razporeditvi na čakalni seznam smo staršem iz vrtca poslali v petek, 5. 4. 2019.

Čakalni seznam – 1. starostno obdobje – Vrtec Šentvid

Čakalni seznam Vrtca Šentvid je veljal do 17. maja 2019, ko se oblikuje združen centralni čakalni seznam vseh javnih vrtec v Mestni občini Ljubljana.

Več informacij o čakalnem seznamu: http://www.vrtecsentvid.si/vpis/cakalni-seznam/

********
Nadaljnji potek vpisa za sprejete otroke:

 • potrditev vključitve s strani staršev in dopolnitev vpisnega lista s podatki ter oznako želene enote (do konca aprila),
 • povabilo k podpisu pogodbe (prva polovica maja),
 • podpis pogodbe (na upravi vrtca druga polovica maja),
 • sestanek za starše sprejetih otrok (sredi junija posebej v enotah Sapramiška in Mravljinček oziroma septembra za medletne vstope),
 • zdravniški pregled otroka (opravite v juliju ali avgustu za vstope s 1. 9. oziroma v mesecu pred vstopom za medletne vstope),
 • oddaja vloge za subvencijo vrtca na CSD (oddate starši na CSD v mesecu pred vstopom – v avgustu za vstope v septembru),
 • razgovor z vzgojiteljico (v zadnjem tednu pred vstopom).

Za otroke razporejene na čakalni seznam:

 • V kolikor je vloga oddana v roku javnega vpisa, pa zaradi premajhnega števila mest in prenizkega števila točk sprejem otroka ni potrjen, je otrok vključen na čakalni seznam.
 • Čakalni seznami javnih vrtcev v Ljubljani se združijo v skupni centralni čakalni seznam, ki je dostopen na speltni strani občine. V primeru sprotitve mesta v posameznem vrtcu, sistem samodejno razopredi naslednjega otroka iz CČS glede na letnik rojstva in ob upoštevanju izbire vrtca s strani staršev (oziroma oznako kamorkoli).
 • Ko otrok pride na vrsto za sprejem, vas o tem takoj obvestimo. Če do sprejema tudi naknadno ne pride, starši lahko v marcu oddjo novo vlogo za novo šolsko leto in pridobijo 10 dodatnih točk za čakanje.

Zamujene vloge:

 • V posameznih primerih je možen sprejem tudi, če je vloga oddana po roku javnega vpisa. To velja zgolj, če ostanejo nezasedena mesta v ustrezni starostni skupini in za to starost ni več čakajočih otrok na centralnem čakalnem seznamu za vrtce v občini Ljubljana. Več: http://www.vrtecsentvid.si/vpis/medletni-vpis-prosta-mesta/

********
Več informacij o vpisih v javne vrtce v Mestni občini Ljubljana:
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/otroci-v-ljubljani/vrtci-v-ljubljani-2/

Povezava do novega Odloka o sprejemu otrok je v rubriki: Osnovne informacije o vpisu – Pravne podlage.