Obvestila sklada

Poročilo Sklada vrtca za leto 2014

STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA NA DAN 1.1.2014  23.362,99
Zbrana sredstva v letu 2014
Vir  Znesek EUR
Spomladansko srečanje – otvoritev prizidka Enota Mravljinček    1.014,40
Zbrana sredstva – prispevki staršev       185,00
Odkup stare opreme –  prispevek za sklad       600,00
MOL – sklad vrtca za socialno ogrožene otroke šol.leto 2013/14 –  nekoriščen nadstandard 75 EUR    1.050,00
Zbiralne akcije – odpadni papir       561,60
Zbiralne akcije – kartuše, tonerji        45,50
Jesensko srečanje    1.274,00
Novoletni bazar    3.980,00
Reklamni pano    1.000,00
Skupaj     9.710,50
S sredstvi sklada smo v letu 2014 kupili oz.namenili
Predmet nakupa, namen   Znesek EUR
Pomoč otrokom pri udeležbi dodatnih dejavnosti    1.223,54
Športni program – obdobje  januar/2014 -december /2014    2.283,57
Program integrirane angleščine šol.l.2013/2014 II.del    2.083,33
Program integrirane angleščine šol.l.2014/2015 I.del    1.562,25
Nakup otroških čelad       246,08
Skupaj       7.398,77
STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA NA DAN 31.12.2014  25.674,72
Dostopnost