Obvestila sklada

Poročilo sklada vrtca za leto 2015 (oktober)

STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA NA DAN 1.1.2015 25.674,72

Zbrana sredstva v letu 2015

Eko srečanje 1.442,50
Zbrana sredstva – prispevki staršev 2.574,00
MOL – sklad vrtca za socialno ogrožene otroke šol.leto 2014/15 (nekoriščen nadstandard 75 EUR) 1.500,00
Zbiralne akcije – odpadni papir 574,60
Zbiralne akcije – kartuše, tonerji 18,54
Jesensko srečanje 1.269,30
Reklamni pano 819,67
Skupaj 8.198,61

S sredstvi sklada smo v letu 2015 kupili oz.namenili

Pomoč otrokom pri udeležbi dodatnih dejavnosti 1.450,71
Športni program – obdobje januar/2015 – junij /2015 1.438,83
Program integrirane angleščine šol.l.2014/2015 II.del 1.562,25
Program integrirane angleščine šol.l.2015/2016 I. del 911,31
Skupaj 5.363,10

STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA NA DAN 30.10.2015 28.510,23

Dostopnost