Obvestila sklada

Poročilo sklada vrtca za leto 2015

 

STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA NA DAN 1.1.2015     25.674,72    
Zbrana sredstva v letu 2015
Vir   Znesek EUR 
Eko srečanje      1.442,50
Zbrana sredstva – prispevki staršev      2.594,00
MOL – sklad vrtca za socialno ogrožene otroke šol.leto 2014/15 –  nekoriščen nadstandard 75 EUR      1.500,00
Zbiralne akcije – odpadni papir         574,60
Zbiralne akcije – kartuše, tonerji          37,57
Jesensko srečanje      1.289,30
Reklamni pano      1.639,34
Novoletni bazar      4.283,10
Skupaj      13.360,41    
S sredstvi sklada smo v letu 2015 kupili oz.namenili
Predmet nakupa, namen    Znesek EUR 
Pomoč otrokom pri udeležbi dodatnih dejavnosti      1.472,07
Športni program   januar – december 2015      2.157,86
Program integrirane angleščine šol.l.2014/2015 II.del      1.562,25
Program integrirane angleščine šol.l.2015/2016 I. del      1.822,62
Tekaške smuči      1.241,13
Rolerji, ščitniki         645,18
Predstava – Zimska pravljica         612,14
Skupaj          9.513,25  
STANJE SREDSTEV SKLADA VRTCA NA DAN 31.12.2015     29.521,88    
Dostopnost